Het energiecertificaat in Vlaanderen

Wil je jouw woning verkopen, verhuren of verbouwen, dan heb je een aantal documenten nodig. Sommige documenten moet je verplicht kunnen voorleggen bij het ondertekenen van de verkoopakte of de huurovereenkomst. Het energiecertificaat maakt hier deel van uit. Zonder een geldig attest, kan de verkoop simpelweg niet doorgaan.

Nodige attesten afhankelijk van jouw situatie

In elk geval heb je een geldig energiecertificaat nodig, maar het type dat je nodig zal hebben hangt ervan af of je gaat bouwen, verbouwen, verkopen of verhuren. Jouw situatie zal ook bepalen wie verantwoordelijk is voor de aanvraag van het attest. Alle energieattesten hebben wel één zaak gemeenschappelijk : de geldigheidsduur. Die bedraagt 10 jaar.

Wil je je woning verkopen of verhuren?

In dat geval zal je een geldig EPC of Energieprestatiecertificaat nodig hebben. Je bent als eigenaar zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van het EPC (als je niet over een geldig certificaat beschikt natuurlijk). Je zal het Energieprestatiecertificaat moeten kunnen voorleggen aan kandidaat-kopers of kandidaat-huurders. Enkel een Energiedeskundige type A mag deze certificaten opstellen. De deskundige zal het jaarlijkse energieverbruik van de wooneenheid per m² bruikbaar vloeroppervlak inschatten. Het resultaat wordt weergegeven in kWh/m², dat op zijn beurt overeenkomt met een energielabel van A+ tot F.

Energielabel A+ tot F

Ben je van plan om te bouwen of te verbouwen?

Dan zal je een geldig EPB verslag of "Energierestatie en binnenklimaat" verslag nodig hebben. Je bent als (toekomstige) eigenaar niet zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van het EPB verslag. Die verantwoordelijkheid wordt door de bouwheer gedragen. Let wel! De bouwheer moet minstens 8 dagen voor de aanvang van de werken een startverklaring kunnen voorleggen, en ten laatste 6 maanden na ingebruikname van de woning een EPB certificaat opgemaakt laten hebben. Enkel een EPB verslaggever mag deze verslagen opstellen. In het geval van nieuwbouw zal de verslaggever het E-peil (een maat voor het energieverbruik), het K-peil (een maat voor het isolatie peil) en de netto-energiebehoefte voor verwarming berekenen. Voor verbouwingen zal de verslaggever geen volledige berekening maken, maar enkel controleren of de nieuwe delen voldoen aan de isolatie- en ventilatie-eisen. In beide gevallen wordt het resultaat weergegeven in in kWh/m², dat vertaald wordt naar een energielabel van A+ tot F.